Kurs hos Velux

18. mai, 2012

Vi monterer takvinduer!

Nå har vi monteringskurs fra Velux.
Monteringskursene tok for seg riktig montering av komplett Velux takvindu. Vi lærte også hvordan vinduet skal plasseres i rommet og hvor stort vinduet bør være for å gi riktig mengde dagslys. Fikk også en bredere kunskap om produkter som kan ettermonteres/monteres på takvindu. Takvinduer gir en dagslysfaktor som er mer enn dobbelt så høy som fasadevinduer og kvist-vinduer. De gir også bedre spredning og en større variasjon i lysnivået.

For mer informasjon

www.velux.no