Våtrom kurs

18. mai, 2012

Vi bygger bad

Valved har godkjente fagarbeidere for våtrom, og vi bygger bad etter forskriftene i våtromsnormen.

Oppbygging av bad involverer en rekke faggrupper som snekkere, rørlegger, elektriker, fliseleggere og malere.

Valved er tottalleverandør av bad og står for hele leveransen slik at du som kunde får et solid og vakkert bad som holder alle de kvalitetskrav dagens byggeforskrifter krever.

Vi bruker dyktige, pålitelige og kreative samarbeidspartnere med våtromssertifikat.

Vår viktigste oppgave er å samkjøre disse, og at disse gjør en god jobb, og at de har et godt samarbeid seg imellom. Samarbeidet mellom de forskjellige faggruppene er en viktig del av prosessen for å få et godt og varig resultat.

Velger du å bruke Valved trenger du kun å forholde deg til en leverandør og en fastpris på hele leveransen. Slik sørger vi for en ryddig gjennomføring av byggeprosjektet.


Litt om våtroms normen
Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er utarbeidet av Fagrådet for våtrom (FFV). Våtromsnormen er et verktøy for planlegging og utførelse for å heve kvaliteten på arbeid med oppussing av våtrom. Normen skal bidra til at løsninger og materialer som brukes, samt arbeidet som utføres, har en så høy standard at man unngår skader innenfor materialenes normale levetid. Våtromsnormen vil til enhver tid være tilpasset de lover, forskrifter og Norsk Standard som er gjeldene. Alle faggrupper som planlegger og utfører arbeid i våtrom må ha tetthet og varighet for øye. Våtromsnormen har angitt tekniske retningslinjer for hvordan materialer og utstyr skal godkjennes, på hvilken måte arbeidet skal utføres samt rekkefølgen av arbeidene og kontrollprosedyrene
For mer informasjon
www.ffv.no www.sintef.no