Piperehablitering

18. mai, 2012

Vi har monteringsbevis for rehablitering av piper.

En defekt skorstein eller pipe er en sikkerhets- og miljørisiko som må utbedres straks. Ikke vent til det oppstår synlige skader på pipa. En piperehabilitering utført av en fagmann er løsningen. Her er tre gode grunner til at du behøver piperehabilitering. Svarer du ja på en eller flere av disse trenger pipen din en overhaling.
1) Skal du tilkople eller har tilkoplet nytt ildsted til pipa?
2) Har feieren eller du selv funnet skader på pipa?
3) Er pipa mer enn ti år gammel?

Skadelig kondensvann, aggresive syrer, regn eller smeltevann som trenger inn – dette er tøffe påkjenninger for skorsteinen. Følgen av slike belastninger kan være en utett skorstein. Når skaden er synlig ved at fuktighet har trengt gjennom skorsteinen, er det på høy tid å handle.

Renslig montering og med minimale inngrep i husets bygningsmessige konstruksjon.

Piperehabilitering foregår fra taket uten inngrep i husets bygningsmessige konstruksjon. Våre piperehabiliteringseksperter har årelang erfaring på området og holder et høyt faglig nivå. Rehabilitering av pipa er en fornuftig pengeplassering og øker verdien på huset.
Nye varmesystemer stiller strenge krav til den gamle pipen din

Moderne fyringsanlegg er konstruert for å spare på energien og for å avgi minst mulig avgasser til omgivelsene. En gammel pipe klarer som regel ikke å leve opp til dette. Kjøp av et nytt fyringsanlegg eller bytte av brenner på fyrkjelen forutsetter derfor i de fleste tilfeller en profesjonell piprehabilitering av den gamle skorsteinen. Dette gjelder uansett type ovn og hva man velger å fyre med. En piperehabilitering er nødvendig for å bringe den gamle skorsteinen i toppform og gjøre den klar for nye utfordringer.

se www.tolmer.no for videre informasjon.